Hur skriver man datum?
Blogg Guider

Hur skriver man datum?

Oavsett var du befinner dig i världen kan du lära dig hur du skriver datum. Eftersom datum skrivs olika i olika regioner i världen är de benägna att missuppfatta.

Så skriver man datum

Datum i löpande text ska skrivas enligt normen 1 januari 2016, enligt Språkrådet.

I löpande text bör versionerna 2016-01-01 och 1.1.2016 undvikas eftersom de försvårar läsbarhet och flyt.

Istället använder vi det i brev, protokoll och andra mer officiella sammanhang, samt i korrespondens med andra nordiska nationer och EU, där detta datumformat är vanligt. Det kan skilja sig ännu mer i resten av världen, därför är det bäst att hålla fast vid 1 januari 2016 när du kommunicerar med människor från andra nationer för att undvika missförstånd.

X