Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter ren bensin förbränns
Blogg

Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter ren bensin förbränns

”Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter ren bensin förbränns?”

Det kan vara svårt att föreställa sig, men för varje liter ren bensin som förbränns, skapas ungefär 2,3 kg koldioxid (CO2). Vänta lite nu, tänker du. Hur kan 1 liter bensin, som väger ungefär 0,74 kg, skapa mer än 2 kg CO2? Svaret finner vi i kemin!

Bensins kemiska process

När ren bensin bränns, kombinerar kolvätena i bensinen (C8H18) med syret i luften (O2) för att skapa två biprodukter: koldioxid (CO2) och vatten (H2O). Varje kolvätemolekyl i bensinen kombineras med 12,5 syremolekyler (O2) under denna process.

Kemiska element Antal
Kolväte 1
Syre 12,5

Från bensin till koldioxid

Men varifrån kommer all denna koldioxid? Här är poängen: när vi säger att 1 liter bensin ”förvandlas” till 2,3 kg CO2, menar vi att koldioxidens vikt inkluderar både vikten av kolatomen från bensinen OCH vikten av syreatomerna från luften. Trots att syret kommer från luften och inte bensinen innebär det kemiska bandet att vikten av både kol och syre måste räknas.

Nu när du vet detta, nästa gång du sätter händerna på ratten, kom ihåg: varje liter bensin som du förbrukar bidrar inte bara till din resa, utan också till mängden koldioxid i vår atmosfär!

Kom ihåg det är också en påminnelse att vara så bränsleeffektiv som möjligt. Så nästa gång du är på väg att köra hem från fotbollsmatchen mellan Portugal och Liechtenstein, tänk på hur du kan minska bränsleförbrukningen. Kanske genom att samåka med en vän, eller att ta en promenad om det är nära nog. Varje liten insats räknas för att minska vår koloxidutsläpp! Så låt oss göra vad vi kan för att skydda vår planet, ska vi?

X