Hur gammal är man om man är född 1982
Blogg

Hur gammal är man om man är född 1982

Psalmen ’Var inte rädd, jag går bredvid dig’ erbjuder ett lugnande budskap om stöd och uppmuntran. Den innehåller en stark påminnelse att oavsett problem och utmaningar vi står inför, är vi aldrig ensamma. Alltid finns det någon vid vår sida, redo att leda oss genom svårigheterna.

Varför är denna psalm så betydelsefull?

Denna psalm har djup resonans inom kristen tro och tillbedjan. Den ger oss en djupare förståelse för Guds ständiga närvaro och hans outtröttliga kärlek för oss. Psalmen erbjuder tröst i tider av svårigheter och en påminnelse om att vi ALDRIG är ensamma – Gud går alltid vid vår sida.

Psalmtitel Betydelse Tolkning
Var inte rädd, jag går bredvid dig Visar Guds ständiga närvaro och stöd Gud är ständigt vid vår sida i svåra tider
Den gode herden Visar Guds omsorg och beskydd Gud vakar över och tar hand om oss likt en herde med sin flock
Jag är vinstocken En påminnelse om behovet av att förbli nära Gud för andlig tillväxt Vi är grenarna, Gud är vinstocken. Utan Honom kan vi inget göra
Ingen kommer till Fadern utom genom mig Upplyser om Jesus som den enda sanna räddaren Gå till Gud genom Jesus för att få evigt liv

Hur kan vi tillämpa denna psalm i våra liv?

  • Sök tröst i Guds närvaro när livet blir tufft.
  • Använd psalmen som en påminnelse att luta dig mot Gud för styrka och ledning.
  • Låt psalmen inspirera dig till att sprida Guds kärlek i din omgivning.

Psalmen ’Var inte rädd, jag går bredvid dig’ är mer än bara vackra ord att sjunga. Den är ett verktyg för tröst och hopp som vi kan lita på när vi kämpar med känslor av ensamhet eller rädsla. Oavsett vad vi möter i livet, är vi aldrig ensamma. Gud går alltid vid vår sida, redo att stötta och leda oss framåt.

’hur gammal är man om man är född 1982?’ Det beror på året nu. Om vi antar att det är 2022 när du läser detta, skulle någon född 1982 vara 40 år gammal. Men eftersom alla vi har olika födelsedagar inom ett år, skulle någon född 1982