Hur får du fram bruttovikten efter att du har lastat
Blogg

Hur får du fram bruttovikten efter att du har lastat

När du kör i 90 km/h och en älg springer fram

Oj då! Där kör du på vägen, njutandes av din 90 km/h-äventyr när ett älg plötsligt hoppar fram. Vad gör du nu då? Låt oss reda ut detta.

För att börja med, måste vi komma ihåg att detta är en faktisk situation som kan hända här i vårt kära Sverige. Med omkring 400,000 älgar i landet, är risken störst i norra Sverige.

Åtgärder att ta i bruk

Din första instinkt är kanske att göra en undanmanöver, men är det verkligen bästa sättet att hantera situationen?

Åtgärder Reflexnivå Åldersskillnader
Bromsa Låg Inga stora skillnader
Undvik att svänga Hög Yngre förare presterar bättre
Släpp gasen Medium Äldre förare presterar bättre
Håll i ratten Låg Inga stora skillnader

Som vi ser i ovanstående tabell, kan det vara bäst att bromsa och undvika drastiska rattrörelser.

Förebyggande åtgärder

Naturligtvis, försvarskörning är en av de mest effektiva sätten att förhindra olyckor:

  • Håll koncentrationen på vägen
  • Håll utkik efter varningsskyltar
  • Följ hastighetsbegränsningarna

Var säker på vägen, kära läsare! Fastän en 90km/h-tur kan vara spännande, är säkerhet alltid viktigast. Att vara uppmärksam kan rädda både ditt och älgens liv!

Hur får du fram bruttovikten efter att du har lastat?

Bruttovikten av lasten på din bil kan enkelt bestämmas med hjälp av en standardfordonsskala eller en lastbilsskala. Efter du har lastat materialet i din bil, köra bara bilen på vågen och avläsa värdet som visas. Kom ihåg att oavsett vad din last är, bör bilens bruttovikt alltid vara under det högsta tillåtna värdet enligt din biljett. Kör säkert!

X