”from each according to his ability, to each according to his need”
Blogg

”from each according to his ability, to each according to his need”

”Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov”

Vad innebär egentligen det här citatet, ”från var och en efter förmåga, till var och en efter behov”? Arbete borde vara organiserat, på ett sådant sätt att varje individ bidrar med vad den kan, medan samhället tillhandahåller varje individ vad de behöver. Är denna filosofi bara utopi, eller har den något vettigt att bidra med i dagens samhälle?

Principens ursprung

Denna princip har sitt ursprung i Karl Marxs skrifter, men idén har funnits i olika former i tider av antikens Grekland. Marx menade att denna princip skulle vara den högsta formen av socialism, där var och en bidrar i enlighet med sina förmågor och mottar i enlighet med sina behov.

Tillämpningen idag

Vissa förespråkar fortfarande denna princip idag, men kritiker hävdar att den förenkla vad är ytterst komplexa sociala och ekonomiska system. Men, tanken på ”från var och en efter förmåga, till var och en efter behov” kan fortfarande tillhandahålla ett viktigt mål för ett mer rättvist och inkluderande samhälle.

Ideolog Princip Används idag
Karl Marx ”Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov” Diskuterat i vissa socialistiska kretsar
Aristoteles Egalitarism Inkluderat i modern politik
Adam Smith Kapitalism Grundval för många moderna ekonomier
John Maynard Keynes Aktiv statlig inblandning i ekonomin Används i nuvarande ekonomisk politik

Reflektion

Uttrycket ”från var och en efter förmåga, till var och en efter behov” har kunnat stå tidens test. Det är fortfarande en fundamental lärdom när det kommer till rättvisa och social solidaritet. Kanske borde vi alla överväga hur vi bäst kan bidra till vårt samhälle, för att i gengäld sörja för andras behov.

  • Utöva våra bästa förmågor
  • Se till andras behov
  • Arbeta för ett mer solidariskt samhälle

Att fundera över dessa frågor är kanske mer relevant nu än någonsin.

X